Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 10.1.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Nurmijärven kunta, kunnanhallitus
  Osoite: Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
  Muut yhteystiedot: puh. 09250021, kunta@nurmijarvi.fi
 2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Verkkotiedottaja
  Osoite: Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
  Muut yhteystiedot: mika.haikonen@nurmijarvi.fi, puh. 0403172089
 3. Rekisterin nimi
  Seitsemän veljestä 150 vuotta yhteystietorekisteri // Nurmijärven kunta
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin kuten tapahtumakalenterin tapahtumien ylläpito. Henkilötietoja käytetään markkinointiin vain erillisestä luvasta.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, onko henkilörekistereihimme tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen ja tarkastuspyynnöt on tehtävä sähköpostitse tai kirjeitse allekirjoitettuna.

  Tietojensa poistoa tai muutoksia niihin voi pyytää ottamalla yhteyttä rekisterinhaltijaan. Tietojen tarkastuspyynnöt tehdään tarkastuspyyntölomakkeella. Lomake toimitetaan kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen (Keskustie 2 B), jossa varmistetaan kysyjän henkilöllisyys.

  Lisätietoa tietosuoja-asioista antaa kunnan tietosuojavastaava.